Uw orderboekje goed gevuld ? Prima, maar wat met het rendement van uw projecten ?

Terug naar overzicht 17 januari 2020
We zien in de praktijk in het algemeen dat heel wat projecten aan een ‘0-marge’ verkocht worden. In de calculatiefase worden de vaste kosten en de indirecte kosten scherp geteld zonder marge. Wanneer tijdens de uitvoering van de werken de monitoring van deze kosten losgelaten wordt, dan schiet het resultaat direct in het rood. Herkenbaar ?

Aannemers zouden eerder gefocust moeten zijn op rendement / project en inzetbaarheid van personeel dan wel om omzetcijfers. Hoe vaak leest u nieuwsberichten in de trend van : ‘de orderboekjes zijn voor de volgende 6 maanden goed gevuld’ ?

We kunnen vandaag 3 leeglopers mbt rendement / project oplijsten :

  • Torenhoge vaste indirecte kosten van bijvoorbeeld administratie
  • Niet gebruikt materiaal welke zich nog op de werf bevindt
  • Overschrijding van de deadline : activering van boeteclausules welke de pan uit swingen alsook het niet kunnen doorrekenen van vaste indirecte kosten aan de opdrachtgever

Onze klant verwacht op elk moment in het bouwproces een continu inzicht in het rendement van het project alsook kennis te hebben over het te verwachten rendement op het einde der werken.

Het bouwproces wordt opgedeeld in fasen : het begin en einde der werken alsook peildatums worden ingericht om de verschillende fasen te bepalen.

Concreet wil de aannemer het rendement van project x kennen na fase 1 (peildatum 1). Op peildatum 1 wil hij zicht op het actief budget, de opbrengsten en kosten alsook het te verwachten resultaat.

De vraag : ‘kent u de kost van de arbeiders per functie per gepresteerd uur ?’ blijft vaak onbeantwoord. Men blijft in het ongewisse over het rendement van de medewerker. Dit is een belangrijke kostenpost om uiteindelijk het rendement per project te kennen en te monitoren.

Meer en meer onderaannemers worden ingezet in de uitvoering. Dit heeft enerzijds te maken met de toename in complexiteit van de werken en anderzijds in de blijvende zoektocht naar kwalitatief personeel, waarmee de sector te kampen heeft.

Uitvoeringswerken worden afgebakend en uitbesteed aan de onderaannemer. Er wordt met een vaste prijs gewerkt waardoor het risico ook volledig doorgeschoven wordt naar de onderaannemer.

We zien ook dat interimkantoren specifiek voor de bouw de rol van een tekort aan personeel op zich nemen, maar daar blijft het risico van te presteren uren zijn effect hebben.

Anderen bekeken ook

20 juli 2023
Qlik specialist Bijster en element61 bundelen hun krachten
Lees meer
19 juli 2023
Bijster, spécialiste en Qlik, s’associe à element61
Lees meer
Qlik specialist Bijster joins element61
Lees meer